nguyenthevinh

NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN VÀ CON ĐƯỜNG KINH DOANH

rên con đường khởi nghiệp, tôi có dịp làm quen biết với em Nguyễn Tôn Quốc Tín. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nguyễn Tôn Quốc Tín là một người hoạt bát, vui vẻ và rất dễ mến. Trò chuyện và chia sẻ về kinh doanh cùng nhau,  tôi …

Read More »